Preventie Door Snelle Gevaarherkenning

Volgens het Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie ontstond in 2019 in 38% van de fatale brandgevallen de brand in de keuken. 19% van deze gevallen ontstaan bij het koken. Daarnaast draagt defecte apparatuur voor eenzelfde percentage bij.

Voor wat betreft de voorwerpen die brand veroorzaken zijn dit in 10% van genoemde brandgevallen pan/frituurpan en in 19% elektrische apparaten zoals vaatwasser, droger etc.

Een aanzienlijk percentage van branden in de keuken kunnen voorkomen worden door toepassing van een rookmelder of door het automatisch uitschakelen van fornuis of oven bij het bereiken van een te hoge temperatuur. Smartapart wil hierin nog een stap extra nemen. De innovatieve technologie van intelligente detectie van gedefinieerde gevaarlijke situaties kan zowel bewoners, alsook eigenaren van woningen, conciërges etc. snel dienovereenkomstig waarschuwen.
Volgens de statistieken over brandoorzaken van het Institute for Loss Prevention and Damage Research (IFS) is gemiddeld 17% van alle brandoorzaken terug te voeren op menselijke fouten. Dit hoge aantal gevallen toont aan hoe groot het potentieel voor brandpreventie is, indien mogelijk gevaarlijke situaties tijdig kunnen worden gedetecteerd met behulp van sensortechnologie.

Brandstatistiek

Herdabschaltung kann Leben retten

Door de oorzaken van brand in uw woning te vermijden, beschermt u niet alleen de eigendommen tegen grote schade, maar worden zelfs levens gered. Het komt regelmatig voor dat de kookelementen niet helemaal uit staat of simpelweg het ‘pannetje op het vuur’ vergeten wordt. U kunt via de smartapart module waarschuwingen voor dergelijke en soortgelijke situaties definiëren.

Binnen de smartapart oplossing kunt u de situatie creëren waarbij een bewoner een ​​waarschuwing ontvangt wanneer het fornuis of oven bijvoorbeeld langer dan 60 minuten aanstaat. Integratie in de afwezigheidsmodus is echter ook denkbaar. Hierbij verschijnt een melding op de tablet en/of wordt het fornuis of oven automatisch, bij het verlaten van de woning, uitgeschakeld.

OPMERKING: Voor deze situatie is een in het smartapart-systeem geïntegreerde fornuis-/oven uitschakeling vereist. De installatie dient door een gekwalificeerde elektricien te worden uitgevoerd.

Toepassing

  • Keuken
  • Woonkamer
  • Hal
  • Slaapkamers
  • Etc.

Voorbeelden van sensoren/actuatoren

Rookmelder incl. binnensirene

CO-melder

Oven-/schakelaar

Afbeeldingsbronnen:
Header + Title: © Andrey Popov – stock.adobe.com; Woman sleeping: © Spectral-Design – stock.adobe.com

Bescherm uw bewoners en uw vastgoed tegen brand

Schützen Sie Ihr Objekt und Ihre Bewohner vor Brandschäden!