Lekkende kraan en averij

Het kan snel gebeuren. De bewoners van uw woning hoeven maar even die lopende kraan in de keuken of in de badkamer te vergeten omdat er onverwachts aangebeld wordt. Maar ook dat onverwachte telefoontje, het reopened kind of gewoon vergeetachtigheid zijn alledaagse redenen waarom waterschade kan ontstaan. Ook de klassiekers als die continue lekkende waterleiding of verwarming brengt op den duur dure schade en hoge reparatiekosten met zich mee.

In alle gevallen is het belangrijk snel te handelen en grote schade te voorkomen. Hier biedt smartapart verschillende watersensoren, die ideaal zo zijn geplaatst waar water zich eerst op de vloer verzamelt.

Wanneer er lekkages worden gedetecteerd, wordt vervolgens onmiddellijk informatie in het appartement aangegeven en kunnen tevens meldingen aan de geregistreerde extra contacten, zoals conciërge, servicehotline, etc. – worden afgegeven. Indien er een afsluitklep binnen het systeem is geïnstalleerd, kan direct een automatische uitschakeling van de watertoevoer naar de desbetreffende wooneenheid worden geactiveerd.

Automatische waterstop in geval van alarm

Wanneer een watersensor binnen het smartapart systeem een ongebruikelijke (hoeveelheid) bodemvocht registreert, wordt de watertoevoer voor deze wooneenheid automatisch onderbroken a.d.h.v. een vooraf ingestelde tijd.

Voor de huurder is er optioneel een visueel en / of akoestisch alarm op de tablet instelbaar, waar vandaan – na inspectie – tevens de watervoorziening weer kan worden gereactiveerd. Daarnaast kunt u uw eigen meldingsvolgorde definiëren voor concierge, beheerders, verzorgers, externe serviceproviders of familieleden van de huurders, die in geval van een wateralarm dienen te worden geïnformeerd.

OPMERKING: Voor deze situatie is een permanent geïnstalleerde overstromingssensor in combinatie met een afsluiter voor de waterleiding vereist. De mate waarin dit vergrendelingsmechanisme achteraf in bestaande panden kan worden ingebouwd, hangt af van de lokale omstandigheden. Wij adviseren u hier graag over.

Absperrventil

Waterafsluiter

MOGELIJKE GEVARENSITUATIES

Afhankelijk van de omstandigheden en eisen ter plaatse kunnen de gewenste situaties voor een alarm bij wateroverstroming worden gedefinieerd. Deze situaties kunnen in het smartapart systeem worden opgenomen, zodat gevaren direct gedetecteerd en geinformeerd worden. Uiteraard ondersteunen wij u met onze praktijkervaring.
Volgende situaties zijn denkbaar:

VB. 1 - VALS ALARM

smartapart Projekt Wasserschaden Ablenkung

De badkuip loopt over omdat een gesprek de gebruiker afleidt.

De watersensor registreert het bodemvocht en activeert een akoestisch en visueel alarm op de smartapart-tablet. De bewoner kan snel reageren, de kraan dichtdraaien en daardoor grotere schade voorkomen.

Als er tevens een waterafsluiter is geïnstalleerd, onderbreekt smartapart de watertoevoer voor deze wooneenheid door automatisch de afsluitklep te activeren.

Al naar gelang de van te voren gedefinieerde instellingen, kan de afsluiter weer – automatisch – door de huurder of verhuurder worden geopend.

Afhankelijk van de configuratie o.b.v. uw keuze kan er een informatie-sms naar u als eigenaar worden verstuurd of onthoud het systeem zich van verdere melding.

VB. 2 Averij bij afwezigheid

smartapart Projekt Wasserschaden Havarie

De bewoner is niet thuis op het moment dat er een lekkage optreedt.

Eerst wordt er een acoestisch en visueel alarm op de smartapart-tablet afgegeven. Aangezien dit wegens afwezigheid van de bewoner niet kan worden bevestigd, gaan de geconfigureerde meldingen naar bijvoorbeeld de bewoner (op afstand) en u als eigenaar/beheerder.

Indien er een afsluitklep is geïnstalleerd, wordt de watertoevoer bij melding naar de wooneenheid al direct automatisch onderbroken.

Deze kan vervolgens, afhankelijk van de gedefinieerde instellingen weer worden door de bewoner en/of de beheerder/eigenaar worden geopend met de tablet of het smartapart-portaal.

VB. 3 Noodoproep bij vallen

smartapart Projekt Wasserschaden Sturz Notfall

De wooneenheid wordt bewoond door een oudere persoon die tijdens het werk in de keuken valt. Eerder werd de keukenkraan nog open gedraaid, echter de persoon in kwestie heeft daar nu geen toegang meer toe.

Zodra de sensor het bodemvocht registreert, wordt het acoestische en visuele alarm op de smartapart-tablet opnieuw geactiveerd. Als dit niet bevestigd – of door bewoner gereset – wordt, worden de geconfigureerde meldingen naar de beheerder/eigenaar verzonden. Doordat er geen reactie plaatsvind in de woning is het duidelijk dat de beheerder actie dient te ondernemen.

Als er een afsluitklep is geïnstalleerd, veroorzaakt smartapart tevens automatisch een onderbreking van de watertoevoer naar de wooneenheid, waardoor verdere waterschade wordt voorkomen.

Omdat het systeem ook over een geïntegreerd noodoproepalarm beschikt, kan ook een zorgdienst of noodoproepdienst worden gealarmeerd, die middels de tablet in de wooneenheid met het slachtoffer kan communiceren of nadere actie in de woning ondernemen.

Toepassing

  • Keuken
  • Badkamer
  • Bijkeuken
  • Kelderaansluiting
  • Hoofwaterleiding

Voorbeelden van onze sensoren

Wassermelder inkl. Temperatursensor

Overstromingssensor met temperatuurmeting

Wassermelder inkl. Sirene

Oversstromingssensor met akoestisch alarm

Überflutung Temperatur Feuchtigkeit

Overstromingssensor met temperatuur & vochtigheidsmeting

Bescherm uw bewoners en eigendommen tegen waterschade!

Bescherm uw bewoners en eigendommen tegen waterschade!